זוכים 2019 

 

הרב‭ ‬פדהצור‭ ‬אלפונסו‭ ‬ארביב

הרב‭ ‬אליעזר‭ ‬מלמד 

הרב‭ ‬רצון‭ ‬ערוסי

 

 

פרופסור‭ ‬יעקב‭ ‬שויקה

 

 

 

 

קרן כץ

 

 

Katz Foundation