קול קורא - פרס כץ 2018

 

ועדת הפרס בראשות פרופ׳ מנחם בן ששון, הרב חיים סבתו והרב אריה שטרן מפרסמת בזאת קול קורא לקבלת הצעות למועמדים לקבלת פרס כץ, מיסודם של מרדכי דוד ז״ל ועדינה כץ, לשנת תשע״ח - 2018. 

 

הפרס מחולק למוסדות או לאישים אשר בפועלם ומחקריהם תרמו תרומה משמעותית, ליישום ההלכה בחיים המודרנים. במסגרת הפרס יוענקו ארבעה פרסים בסך 25,000 דולר כל אחד, בטקס שיתקיים בירושלים בחודש תמוז תשע״ח. 

 

את ההצעות יש להעביר למייל info@katzprize.org החל מיום ה׳ בשבט 21 בינואר עד ליום כ״א באדר תשע״ח 8 למרץ 2018 בשעה 12:00. (לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה) לשאלות ובירורים ניתן לפנות במייל האמור. 

 

בכל פנייה יש להעביר את הפרטים הבאים: 

מוסדות - שם המוסד והעומדים בראשו ושנת ההקמה.

אישים - שם הפונה. 

וכן: פעילות ועשיה, רשימת ממליצים וכל תיעוד נוסף שיש בו להעיד על הפעילות והתרומה בתחום האמור.

הבקשה והמסמכים המצורפים יהיו בשפה העברית. 

 

 

קרן כץ

 

 

Katz Foundation