פרס כץ | קול קורא לשנת תש"ף (2020)

  

קרן כץ וועדת פרס כץ מפרסמת בזאת קול קורא לקבלת הצעות למועמדים לקבלת פרס כץ,

מיסודם של מרדכי דוד כץ ז"ל ועדינה כץ, לשנת תש"ף (2020).

 

פרס כץ נוסד בשנת תשל"ה (1975) על-ידי מרכוס ועדינה כץ, לזכר אמו של מרכוס, גב' גולדה כץ ז"ל.

הפרס מבקש לעודד את המפגשים של ההלכה והמחשבה היהודית עם המודרנה.

 

כמו האנושות כולה, גם העם היהודי חי בסביבה ובעידן של שינויים מהירים בכל תחומי החיים.

אנו עדים להתחדשות, כמעט מדי יום, של פיתוחים טכנולוגיים ופריצות דרך מדעיות

בתחומים שמשפיעים תדיר על כול חיינו בכול התחומים, ובהם: רפואה, מזון, ביטחון, תרבות הפנאי,

חיי המשפחה, החברה והמשטר, איכות הסביבה, טכנולוגיות-עילית וחקלאות.

 

חידושים אלה מציבים בפני כל אחד מאתנו כפרטים, אך גם כעם, שאלות ואתגרים שמחייבים

בירור תשובות, בזיקה למקורות ההלכה והמחשבה של היהדות. 

זוהי ליבת ייעודו של פרס כץ – מתן הוקרה למפעלים ולאישים שעוסקים ביישום

ובהפעלת ההלכה בחיים המודרניים - ביצירות שבכתב ובמפעלים מעשיים.

 

הפרס מחולק למוסדות או לאישים אשר בפועלם, בכתיבתם ובמחקריהם תרמו תרומה משמעותית,

ליישום המקורות, ההלכה, המחשבה היהודית בחיים המודרניים.

ועדת הפרס מבקשת לעודד גם מפעלים ואישים הנמצאים בשלבים ראשונים של דרכם

בכלל תחומי המפגש שבין העשייה חדשנית למסורת היצירה היהודית. 

 

במסגרת הפרס יוענקו ארבעה פרסים עד לסך 25,000$ כל אחד,

בטקס שיתקיים בירושלים בחודש תמוז תש"ף.

 

חברי הוועדה לשנת תש"ף הם: פרופ' מנחם בן-ששון (יו"ר), הרב שלמה דייכובסקי והרב חיים סבתו

 

את ההצעות יש להעביר לדוא"ל  החל מיום כ״א בשבט תשע"ט, 16 בפברואר 2020

ועד ליום י״א בניסן תש"ף, 5 באפריל 2020 בשעה 12:00

(לא תתקבלנה הצעות לפרס של שנה זו, לאחר מועד זה לשאלות ובירורים ניתן לפנות בדוא"ל האמור).

 

בכל פנייה יש להעביר את הפרטים הבאים: 

מוסדות – שם המוסד והעומדים בראשו ושנת הקמה. 

אישים – שם הפונה.

וכן: פעילות ועשייה, רשימת ממליצים וכל תיעוד נוסף שיש בו להעיד על הפעילות והתרומה בתחומים האמורים.

 

 

 

קרן כץ

 

 

Katz Foundation

Katz Foundation Ⓒ 1975